МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ


 

Міжнародна діяльність кафедри  невідємна від діяльності Української академії друкарства

Міжнародна діяльність кафедри зосереджена на наступних пріоритетних напрямках:

  • проведення лекцій викладачами у закордонних ВНЗ та стажування у провідних фірмах поліграфічної та пакувальної галузей;
  • проведення наукових розробок на замовлення провідних закордонних фірм;
  • участь у міжнародних конференціях та виставках;
  • написання навчальної літератури для закордонних ВНЗ.

Зокрема, лекції у закордонних навчальних закладах читали: проф. Топольницький П.В. (Лодзька політехніка, Польща), ст.викл. Стеців Б.С. (Вища школа науки, техніки, економіки і культури, Німеччина).

Стажування за кордоном проходили: проф. Регей І.І., проф. Я.І. Чехман, доц. Коломієць А.Б., доц. Петрів І.М. (Німеччина); проф. Топольницький П.В. (Швейцарія).

Науково-дослідні роботи на замовлення фірми поліграфічного машинобудування «Muller-Martini» (Швейцарія) проводили проф. Топольницький П.В., доц. Коломієць А.Б., доц. Книш О.Б. Проф. Топольницький П.В. та доц.. Книш О.Б. проводили науково-дослідні роботи на заводі поліграфічного машинобудування фірми «Kolbus» (Німеччина).

Проректор з НПР, доцент кафедри ППМТП Угрин Я.М. відвідував навчальні заклади Англії, Польщі, Бельгії, Німеччини, Швеції, Болгарії, де виступав із доповідями щодо сучасного стану та перспек-тив розвитку пакувальної індустрії в Україні

Викладачі кафедри проходять стажування за програмою Print Promotion у м. Франкфурт-на-Майні та м. Хемніц (Німеччина).