ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ


Кафедрою ведеться підготовка здобувачів освіти за трьома рівнями вищої освіти:

  • першим (бакалаврським) рівнем;
  • другим (магістерським) рівнем;
  • третім (освітньо-науковим) рівнем (доктор філософії, PhD).  

Підготовка фахівців відбувається за спеціальностями галузі знань 13 "Механічна інженерія":

на першому (бакалаврському) рівні:

  • 131 "Прикладна механіка" (Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня БАКАЛАВР)

на другому (магістерському) рівні:

  • 131 "Прикладна механіка" (освітньо-професійна програма "Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва")
  • 133 "Галузеве машинобудування" (освітньо-професійна програма "Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва")

на третьому (освітньо-науковому) рівні:

  • 131 "Прикладна механіка" (Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)
  • 133 "Галузеве машинобудування" (Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)