СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА


Науково-дослідна робота студентів передбачає участь студентів в конференціях, наукових семінарах та конкурсах студентських наукових робіт. Студенти беруть активну участь у вузівських наукових семінарах, міжвузівських конкурсах студентських наукових робіт, республіканських наукових конференціях.

Кафедра приділяє максимум уваги студентській науковій роботі, випускники кафедри скеровуються до магістратури та аспірантури.

Щорічно відзначаються дипломні наукові роботи студентів-дослідників на міжнародних конкурсах студентських наукових робіт з поліграфії та конкурсах студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія» (Львів, УАД), Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної галузі, які організовують Міністерство освіти і науки України, Клуб пакувальників. Нерідко студенти-науковці стають співавторами винаходів і наукових публікацій.