Кафедра  комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв є випусковою для спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування". Крім того, кафедра забезпечує викладання дисциплін з циклу поліграфічного машинознавства для студентів інших спеціальностей. У колективі кафедри завжди працювали висококваліфіковані фахівці. Викладачі кафедри для підвищення своєї фахової підготовки регулярно проходять підвищення кваліфікації на передових підприємствах.

Кафедра – одна з першозаснованих в академії, створена в 1948 році. На сьогодні її педагоги підготували понад 3,7 тисячі спеціалістів (інженерів-механіків), понад 55 кандидатів наук, 12 докторів наук, які сьогодні формують інформаційний простір держави, працюючи у видавництвах, друкарнях, засобах масової інформації, поліграфічних підприємствах, книгарнях, рекламних організаціях,  машинобудівних підприємствах, науково-дослідних установах.

Чисельність науково-педагогічного персоналу кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв згідно штатного розпису складає 21 особа, з яких 6 – докторів технічних наук, професорів, 14 – кандидати технічних наук.