З метою закріплення та поглиблення набутих знань студентами, отримання ними професійних та практичних умінь та навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень під час практичної діяльності, начальними планами підготовки фахівців передбачені виробнича та магістерська практики.Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах.

Виробнича практика покликана забезпечити оволодіння студентами сучасними методів, форм організації та знаряддями праці при налагоджуванні, технічному обслуговуванні та ремонті поліграфічних та пакувальних машин; поглиблення і розширення знань з теоретичних дисциплін, набуття досвіду роботи в колективі.

Магістерська практика проводиться після закінчення повного курсу теоретичного навчання, коли студенти, які прослухали курси лекцій з передбачених дисциплін, відпрацювали лабораторні та виконали практичні роботи та захистили курсовий проект, тобто стали повністю підготовленими до самостійної роботи та наукового дослідження окремих проблем з напрямку своєї спеціалізації. Мета магістерської практики - набуття практичних навичок самостійної діяльності на посаді спеціаліста, характерних для бази практики, підбір і систематизація матеріалів для виконання магістерської роботи, поглиблення і закріплення теоретичних знань, набуття досвіду організаційної роботи в колективі.

З базами практики Українська академія друкарства укладає угоди на їх проведення, в яких визначені обов’язки сторін і регламентована діяльність студентів і викладачів в цей період навчального процесу на базі практики. Підприємства організовують виробничу практику згідно з робочою програмою, забезпечують робоче місце та умови для практики. Студентам надаються консультації з питань програми практики від керівників практики з підприємства та викладачів кафедри.

Зараз студенти кафедри проходять практики на підприємствах: ТзОВ «Леопрінт» м. Львів, ТОВ «ПАМІБРО» Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Брошнів-Осада, ВАТ «ВД «Укрпол», м. Стрий, ВАТ «ЛФПБВ«Бібльос» м. Львів, ПП «СаЮл» м. Львів, ТОВ GMG ГРУП, м. Львів, ТзОВ «Ельграф» м. Львів, ДП "Графопак", м. Золочів, ВАТ «ВД «Високий замок» м. Львів,ТзОВ «Центр Друку», м.Львів, ТзОВ «Укр. Прінт захід», м.Тернопіль, ТзОВ «TECNOCAP UA», Львівська обл., Жовківський р-н, с. Сопошин та інші.