НАВЧАННЯ


Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи та науково-дослідна робота студентів пов’язана із поглибленням вивчення ними актуальних зразків поліграфічного та пакувального устаткування та діяльності провідних поліграфічних та пакувальних підприємств.

Для організації навчально-виховного процесу кафедра має достатньо сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє готувати фахівців на належному рівні відповідно до вимог часу для потреб галузей та України. Перш за все це стосується аудиторного фонду, комп'ютерної бази, бібліотечного  фонду та інших технічних засобів. Окрім цього для забезпечення навчального процесу є ліцензійні угоди на право використання програмних продуктів фірм Microsoft та Autodesk (AutoCAD, Inventor), а студенти мають доступ до мережі Інтернет.

Кафедра комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв підтримує тісні наукові та творчі зв’язки з профільними кафедрами багатьох іноземних університетів. Студенти та викладачі кафедри мають вагомий досвід участі у міжнародних науково-практичних конференціях.

Організація зустрічей із студентами в стінах УАД, проведення тематичних екскурсій на зазначені вище підприємства, спілкування із фахівцями-практиками, отримання практичних рекомендацій щодо вдосконалення наповнення навчальних дисциплін дозволило суттєво підвищити якість викладення та наповнення методичного забезпечення.