ПЕРСОНАЛІЇ


 

РЕГЕЙ Іван Іванович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Напрям наукової діяльності: розроблення енергоощадної технології та засобів виготовлення паперово-картонних виробів, удосконалення традиційної технології штанцювання картонних розгорток. 

Автор понад 180-ти наукових та навчально-методичних публікацій та двох монографій. 

Захистив у 1991 році кандидатську дисертацію на тему: "Розробка засобів підвищення якості викладування продукції в газетних машинах і агрегатах". 

Захистив у 2008 році докторську дисертацію на тему: "Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного паковання". 


ЧЕХМАН Ярослав Іванович

Доктор технічних наук, професор

Напрям наукової діяльності: удосконалення друкарських машин.

Автор більше 160 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 2 підручники та 2 навчальних посібники, 40 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Захистив у 1963 р. кандидатську дисертацію на тему: «Исследование воздушных амортизаторов талера двухоборотной плоскопечатной машины ДПП».

Захистив у 1995 році докторську дисертацію на тему: «Комплексне дослідження друкарського контакту у вирішенні загальної проблеми удосконалення друкарських машин».


ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ Петро Володимирович

Доктор технічних наук, професор

Напрям наукової діяльності: безвистійне обрізування книжково-журнальних блоків. 

Автор понад 140 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі один навчальний посібник, дві монографії. 

Захистив у 1990 р. кандидатську дисертацію на тему: «Разработка безвыстойной обрезки книжных блоков специальным многолезвийным режущим інструментом».

Захистив у 2004 році докторську дисертацію на тему: «Наукові основи безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків: технологія і устаткування». 


ШАХБАЗОВ Яків Олександрович

Доктор технічних наук, професор

Напрям наукової діяльності: технологічне забезпечення якості деталей при механічній обробці; конструкції та технологія виготовлення інструментів з надтвердих матеріалів. 

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі одну монографію. 

Захистив у 2007 році докторську дисертацію на тему: «Наукові і технологічні основи формування різального рельєфу шліфувальних кругів з метою підвищення ефективності обробки».


ШИРОКОВ Володимир Володимирович

Доктор технічних наук, професор

Напрям наукової діяльності: розробка методів і технологій формування покриттів для деталей пар тертя. 

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі одну монографію. 

Захистив у 1996 році докторську дисертацію на тему: «Підвищення жароміцності перспективних ванадієвих сплавів реакторного призначення шляхом легування та хіміко-термічної обробки».


КУЗНЕЦОВ Владислав Олександрович

Доктор технічних наук, професор

Напрям наукової діяльності: розроблення систем автоматизованого проектування циклових механізмів пакувальних і поліграфічних машин-автоматів, картонних засобів пакування з елементами оптимізації.

Автор понад 70-ти наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі монографії і навчального посібника із грифом МОН України. 

Захистив у 1982 році кандидатську дисертацію на тему: "Автоматизований критеріальний синтез комбінованих кривошипних і кулачково-важільних механізмів поліграфічних машин". 

Захистив у 2013 році докторську дисертацію на тему: "Розроблення теоретичних основ синтезу циклових механізмів поліграфічних і пакувальних машин критеріальними методами". 


УГРИН Ярослав Михайлович

Проректор з НПР УАД, кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності: розроблення енергоощадної технології та засобів виготовлення паперово-картонних виробів, удосконалення традиційної технології штанцювання картонних розгорток. 

Автор понад 60-ти наукових та навчально-методичних публікацій.

Захистив у 1998 році кандидатську дисертацію на тему: "Розробка технологічного процесу та засобів виготовлення задрукованих розгорток картонних паковань ножицевим різанням"


 КНИШ Олег Богданович

Кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності: розроблення нових технологій та пристроїв безвистійного обрізування журнальної продукції. 

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі трьох навчальних посібників із грифом МОН України. 

Захистив у 2001 році кандидатську дисертацію на тему: «Розробка технології та засобів дискретно-дотичного способу підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею при клейовому скріпленні». 


КОЛОМІЄЦЬ Андрій Борисович

Кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності: удосконалення технічних характеристик виконавчих механізмів поліграфічних і пакувальних машин. 

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі двох навчальних посібників із грифом МОН України.

Захистив у 2002 році кандидатську дисертацію на тему: «Розробка технологічного процесу обрізування дискретно-дотичним способом книжково-журнальних блоків».


КРАВЧУК Ігор Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності: покращення експлуатаційних та динамічних характеристик поліграфічних і пакувальних машин та дослідження явищ, які відбуваються у зоні друкарського контакту. 

Автор 45 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі три навчальні посібники. 

Захистив у 1998 році кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення засобів і процесу установки декеля на офсетному циліндрі».


МАНЬКО Олексій Василійович

Кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності: підвищення надійності та довговічності деталей поліграфічних машин; трибологічні аспекти. 

Автор 40 наукових та навчально-методичних публікацій. 

Захистив у 1997 році кандидатську дисертацію на тему: «Розробка комбінованої зміцнюючої обробки для підвищення зносостійкості середньовуглецевих сталей».


ПЕТРІВ Ігор Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності: дослідження та удосконалення конструкцій фото та формовивідних лазерних пристроїв для формування зображень на формних матеріалах. 

Автор 84 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі один навчальний посібник. 

Захистив у 1990 році кандидатську дисертацію на тему: «Розробка системи автоматизованого переналагоджування потокових ліній для виготовлення книжок».


СТЕЦЬКО Андрій Євгенович

Кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності: технологічне забезпечення ресурсу роботи деталей машин. 

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі одна монографія

Захистив у 2011 році кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення якості поверхонь деталей, виготовлених і відновлених комплексним методом». 


ШУСТИКЕВИЧ Андрій Іванович

Кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності: дослідження і вдосконалення поліграфічних і пакувальних машин. 

Автор 60 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі два навчальні посібники. 

Захистив у 2000 році кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація параметрів ротаційного друкарського апарата для роботи в режимі попереднього натягу». 


ПАЛАМАР Олег Орестович

Кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності: розробка конструкцій шліфувальних інструментів на гнучкій основі. 

Автор 30 наукових та навчально-методичних публікацій

Захистив у 1989 році кандидатську дисертацію на тему: «Разработка технологии доводки колец подшипников шкуркой с программируемым рельефом». 


КАНДЯК Назар Мирославович

Кандидат технічних наук, старший викладач

Напрям наукової діяльності: дослідження механізмів періодичної дії поліграфічних і пакувальних машин. 

Захистив у 2010 році кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення поліграфічних машин карусельного типу із застосуванням комбінованих мальтійських механізмів».

 


ТЕРНИЦЬКИЙ Сергій Вікторович

Кандидат технічних наук, старший викладач

Напрям наукової діяльності: дослідження технологічного процесу штанцювання розгорток картонних паковань 

Автор 28 наукових та навчально-методичних публікацій.

Захистив у 2013 році кандидатську дисертацію на тему:  «Підвищення ефективності технологічного процесу в плоских штанцювальних пресах».  


БЕГЕНЬ Петро Ігорович

Кандидат технічних наук, старший викладач

Напрям наукової діяльності: розроблення енергоощадних засобів фальцювання розгорток картонних паковань 

Автор 25 наукових та навчально-методичних публікацій. 

Захистив у 2015 році кандидатську дисертацію на тему: "Розроблення машинної технології та засобів фальцювання картонних розгорток у малотиражному виробництві паковань"  


СТЕЦІВ Ярослав Богданович

Кандидат технічних наук, асистент

Напрям наукової діяльності: удосконалення самонакладів поліграфічних і пакувальних машин-автоматів. 

Захистив у 2017 році кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення пристроїв переміщення напівфабрикатів у самонакладах поліграфічних і пакувальних машин».

 


ВАТУЛЯК Юрій Володимирович 

Асистент

Напрям наукової діяльності: дослідження технологічного процесу обрізування книжкових блоків. 

 

 


ГРІНЕР Ігор Михайлович 

Асистент

Напрям наукової діяльності: дослідження якості оброблених поверхонь деталі при механічній обробці.