ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ КАФЕДРИ


 

Історія кафедри комп'ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв почалася з утворення в 1948 р. однієї з найстаріших в академії кафедри поліграфічних машин, яка була  заснована після переведення Українського поліграфічного інституту з Харкова до Львова і об'єднувала викладачів майже з усіх технічних дисциплін

Головні напрямки навчальної та наукової роботи кафедри започаткував д.т.н., проф. Констянтин Вадимович Тір, який  очолював кафедру з 1953 по 1975 роки.

На кафедрі підготовлено понад 70 кандидатів та 13 докторів наук, які стали відомими педагогами, науковцями і керівниками поліграфічної промисловості: д.т.н., проф. А.І. Петрук у різні часи обіймав посади декана Київського вечірнього факультету УПІ ім. І. Федорова, директора КФ ВНДІ поліграфії, завідувача кафедри МАПВ видавничо-поліграфічного факультету НТУ України «Київський політехнічний інститут»; д.т.н., проф. Я.Т. Кіницький  – завідувач кафедри ТММ технічного університету Поділля; д.т.н., проф.. Г.В. Серга – зав. кафедрою Кубанського університету;  д.т.н. проф. Г.Г. Петріашвілі  – заступник директора з наукової роботи інституту механіки і поліграфії (Варшавська політехніка); д.т.н., проф Я.І. Чехман - зав. кафедри ПМ; д.т.н., проф П.В. Топольницький – зав. кафедри ПМ;  д.т.н., проф. І.І. Регей – засновник кафедри МТП, нині – зав. кафедри  ППМіТП; проректор Ташкентського художнього інституту к.т.н.-  Б.Я. Менаджієв;  директор УНДІПП - к.т.н., доц. Я.І. Дуб; начальник науково-дослідного відділу Рибінського СКБ ПМ - к.т.н. І.Ф. Круглов; начальник Харківського СКБ ПМ - к.т.н. М.М. Фішин; директор Роменського заводу поліграфічних машин - к.т.н. Н.С. Риженко; генеральний директор фірми “Гейдельберг друкмашинен Україна” - к.т.н., доц. Ю.О. Шостачук (нині завідувач кафедри МАПВ видавничо-поліграфічного факультету НТУ України «Київський політехнічний інститут); головний конструктор Київського заводу поліграфічних машин -   к.т.н. Г.Я. Красильников; к.т.н., доц. А.Л. Бойчук – регіональний представник фірми «Гейдельберг Україна» (у минулому завідувач кафедри  інженерної механіки УАД); к.т.н., доц. В.С. Замиховський – декан механічного ф-ту лісотехнічного інституту; директор Львівського поліграфічного училища -  к.т.н. З.М. Палига; завідувачі відділами Київського інституту спеціальних видів друку к.т.н. О.Т. Балабан і А.М. Войтович; заступники директора УНДІПП к.т.н. Р.С. Куропась та Й.В. Васьків; зав. секцією поліграфічних машин Львівського поліграфічного технікуму М.М. Чередник; головний інженер книжкової фабрики “Атлас” Л.М. Чеславський; доценти, к.т.н.: Е.О. Саввін, С.І. Котолюз (у минулому зав. кафедри нарисної геометрії та креслення),  З.М. Приставський, І.К.Георгієвський, В.Т. Іващенко, М.В. Ключковський, С.М. Ключковський, Лазебник С.Д., В.Ц. Жидецький, А. Білецький, А.С. Главацький, Ю.Й. Хведчин, Л.Ф. Зирнзак, А. Нурдінов, А. Абдурахманов, В.О. Кузнєцов, В.Т. Сенкусь, І.М. Петрів,Ю.В. Косінов, В.І. Ющик, В.О.Лаптєв, Г.Н. Тітов,  І.М. Кравчук, О.Б. Книш, А.Б. Коломієць; к.т.н.:  В.М. Задра, Н.М. Кандяк, С.В. Терницький, К.Я. Сенчина  та багато інших.

У 1964 р. з кафедри „Полiграфічних машин” видiлилися кафедра „Технологiя матерiалiв i полiграфiчного машинобудування”, яку очолив доцент Ю.С. Вiксман, а в 1967 р. – кафедра „Автоматизацiя та комплексна механiзацiя процесiв полiграфiчного виробництва”, яку очолив доцент Г.Д. Толстой.

У 1967 р. при кафедрі „Поліграфічних машин” під науковим керівництвом д.т.н., проф. К.В. Тіра була створена галузева науково-дослідна лабораторія удосконалення динаміки поліграфічних машин, яка була єдиною в СРСР у галузі поліграфічного машинобудування та діяла до 1991 р.

У вересні 2009 р.  на базі кафедри ПМ утворено нову кафедру «Машини і технологія пакування», до складу якої увійшли 2 професори і 5 доцентів кафедри поліграфічних машин. Завідувачем кафедри був призначений д.т.н., проф. І.І. Регей. Проте уже в 2012 р., з метою концентрації науково-педагогічного потенціоналу, шляхом об'єднання кафедр ПМ та МТП утворена кафедра поліграфічних та пакувальних машин і технології пакування (ППМіТП), завідувачем якої було обрано д.т.н., проф. Регея І.І.  До складу кафедри увійшли 19 викладачів, серед яких: 4 д.т.н., професори,  9 к.т.н., доценти, 2 ст. викладачі, 3 асистенти (один з них - к.т.н.).

Кафедра ККППВ є профілюючою при підготовці фахівців за спеціальностями “Прикладна механіка" та "Галузеве машинобудування", забезпечує викладання 14 дисциплін. Крім того, кафедра забезпечує викладання дисциплін з циклу поліграфічного машинознавства для студентів спеціальностей "Технологія поліграфічного виробництва", "Економіка підприємств", "Автоматизація технологічних процесів і виробництв" та "Технологія машинобудування".